20.1.12

Marpol 6 bedreigt ferrylijnen

De Europese Marpol 6 wetgeving die begin 2015 in werking treedt vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van sommige ferrylijnen. Tegen dan moeten de zwavelgehaltes in de brandstof namelijk teruggebracht worden tot 0,1 procent. Momenteel bedraagt het maximum gehalte nog 1 procent. Ook moet over drie jaar de complete reis met de minder vervuilende brandstof gevaren worden en niet alleen bij het in- en uitvaren van de havens. Dergelijke groenere fuel is niet alleen veel duurder maar is ook maar in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar. De vrees is dan ook dat de overzetprijzen voor toerisme- en vrachtverkeer dramatisch zullen toenemen. Tot 2/3 van de lijnen, waarop bijvoorbeeld ferry’s worden ingezet die ouder zijn dan tien jaar, worden bedreigd in hun voortbestaan. Op lijnen zoals Zeebrugge-Hull en Amsterdam-Newcastle, varen momenteel veerboten die rond de 25 jaar oud zijn. Ook een aantal rorovrachters kan op korte termijn niet voldoen aan de nieuwe eisen. Volgens operatoren zullen bepaalde lijnen zelfs verdwijnen. Dit onder meer omdat bij oudere ferry’s de kosten te hoog zijn om ze aan te passen voor het verwerken van de meer zuivere brandstof. Sommige rederijen proberen de EU te overtuigen dat een langere overgangstermijn nodig is voor de invoering van de nieuwe wetgeving. "Marpol 6 is de grootste uitdaging voor onze sector sedert het afschaffen van de taksvrije verkopen aan boord. Die waren als het ware een subsidie voor de exploitatie van de diensten en alleen dankzij grote inspanningen op het vlak van productiviteit konden wij ons voortbestaan garanderen al werden er routes gestopt" luidt het bij de toplui van de rederijen. Bij sommige veerbedrijven bestaan inmiddels plannen om op termijn hun schepen te laten varen op gas. Die technologie staat voor grote schepen echter pas in de kinderschoenen. De Vlaamse overheid laat ondertussen een studie maken om onder andere in Zeebrugge het bunkeren van LNG door zeeschepen mogelijk te maken.