23.11.11

Vistuigonderzoek ter bescherming van bruinvissen

Op de Noordzee wordt binnenkort een uitgebreid onderzoek aan boord van vissersvaartuigen gehouden in verband met bruinvissen. Het onderzoek moet uitwijzen welke vistechnieken de oorzaak zijn, dat bruinvissen worden bijgevangen. Ook wordt bekeken wat de effecten zijn voor bruinvissen van explosief geluid onder water. Het gaat om geluid zoals bij het heien van palen voor windmolenparken. Bijvangst in vistuig wordt wereldwijd als de grootste bedreiging voor bruinvissen beschouwd. Maar het is onvoldoende bekend welke technieken de boosdoeners zijn. Ieder jaar belanden zo'n 8000 bruinvissen als bijvangst in de netten van vissersschepen op de Noordzee. De zeezoogdieren raken verstrikt. kunnen niet naar de oppervlakte om adem te halen en verdrinken.