22.11.11

Knokke-Heist gaat GAS-reglementering hanteren

Naar voorbeeld van een aantal grote steden zoals Brugge wil Knokke-Heist in de toekomst ook gebruik maken van de zogeheten GAS-reglementering. Deze Gemeentelijke Administratieve Sanctie moet de overheid toelaten om snel, efficiënt en eenvormig op te treden tegen de diverse vormen van lokale overlast. De boete wordt opgelegd door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar. Dat kan een politieagent zijn “of ook een gemeenteambtenaar die daartoe een speciale opleiding heeft gevolgd” zei Eerste Schepen Maxim Willems aan onze nieuwsdienst. Men kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening. Voorbeelden zijn het niet opruimen van hondenpoep, overlast door blaffende honden, nachtlawaai, wildplassen en dergelijke meer. GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 250 euro. Voor personen tussen 16 en 18 jaar bedraagt de boete maximum 125 euro. De administratieve sanctie zal de bestraffing van een aantal feiten via de politierechtbank vervangen. Ten einde de reglementering in werking te laten treden zullen de komende maanden in Knokke-Heist een reeks politiereglementeringen herschreven worden.