22.11.11

Onderzoek naar voortbestaan verbrandingsoven

Knokke-Heist laat momenteel via het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO) onderzoeken of de afvalverbrandingsoven nog toekomst heeft in de badstad. De huidige milieuvergunning loopt namelijk af in 2014. De afvaloven van Dalkia in de Sluisstraat in Westkapelle heeft een schouwhoogte van 50 meter en kreeg in 1995 een nieuwe rookgasreinigingsinstallatie. De Knokke-Heistse huisvuilverbrandingsoven verbrandt zo'n 35.000 ton afval per jaar en is daarmee veruit de kleinste afvaloven in ons land. Mocht beslist worden de oven af te breken dan wil Knokke-Heist de vrijgekomen ruimte gebruiken om het aangrenzende container- en recyclagepark uit te breiden. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems wil men daarnaast het terrein ook gaan gebruiken voor de recuperatie van energie en andere milieuvriendelijke initiatieven. Dit wordt mogelijk omdat onderhandelingen met de provincie er zopas voor gezorgd hebben dat de site van de verbrandingsoven niét terug “natuur” moet worden, aldus Willems.