24.11.11

“Heyst Leeft” straks ook in de cyberwereld

Het dagelijks bestuur van de heemkring “Heyst Leeft” wil graag een eigen website voor de vereniging. Binnen het vrijwilligerswerk is men dan ook op zoek naar iemand die een beperkte website kan maken. Voor zover die persoon belangstelling daarvoor heeft kan hij/zij ook toetreden tot het bestuur van Heyst Leeft. Regelmatig zijn er activiteiten binnen Heyst Leeft die slechts beperkte ruchtbaarheid genieten. Via de website zou dit in positieve zin kunnen veranderen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de ondervoorzitter: André Desmidt, Kalvekeetdijk 83 - 8300 Knokke-Heist, 0475/477482