24.11.11

Bagger Hoekevaart komt in slibbekken in Westkapelle

Vrijdag 25 november start de Zwin-Polder met het uitbaggeren van de Hoekevaart op het grondgebied van Knokke-Heist en Damme. Het vorig baggeronderhoud dateert uit 1985. In een eerste fase wordt het gedeelte ten oosten van de Natiënlaan aangepakt over een afstand van zo’n 1.500 meter. Dat gebeurt bij middel van een baggerboot. De werken zullen 50 dagen duren en kosten ongeveer 225.000 euro. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen zal instaan voor het volledige bedrag van de kosten. In januari volgend jaar wordt het gedeelte ten westen van de Natiënlaan uitgebaggerd. Dit zal zo’n 30 dagen in beslag nemen. De kostprijs van de tweede fase bedraagt 125.000 euro. De Hoekevaart heeft een totale lengte van 4,35 km. Er zal 35.000 à 40.000 m³ slib verwijderd worden. Omwille van agrarische en ecologische belangen wordt ervoor gekozen het slib in een ‘slibbekken’ te stockeren. Dit slibdepot is een akkerland van ca. 10 hectare groot gelegen langs de Roden Ossenstraat in Westkapelle. Het slib van de Hoekevaart zal er worden opgespoten. Na uitdroging van het slib kunnen de landbouwers het perceel opnieuw als akker gebruiken. De Zwin-Polder beheert een netwerk van waterlopen van in totaal zo’n 250 km lengte. Een degelijk onderhoud van die waterlopen, samen met het beheer over een arsenaal aan stuwen en pompen, moet er voor zorgen dat het poldergebied maximaal bestand blijft tegen wateroverlast. Eén van de belangrijkste waterlopen in dat netwerk is de Hoekevaart.