25.11.11

Geen kernafval in Knokke-Heist

In antwoord op een vraag van raadslid Frank Naert heeft burgemeester Lippens meegedeeld, dat de gemeente Knokke-Heist “100 procent gekant is tegen mogelijke plannen om ‘langlevend kernafval’ op te slaan onder het natuurgebied Het Zwin”. De voorbije weken kwam een geruchtenstroom op gang toen Niras aankondigde dat een kleilaag “in de streek boven Knokke” eventueel in aanmerking zou komen als reservemogelijkheid voor het opslaan van radioactief afval. Niras heeft de resultaten van een studie ondertussen overgemaakt aan de regering. Burgemeester Lippens zegt dat de gemeente Knokke-Heist in dit verband nog door niemand werd gecontacteerd. Verder stelt de burgemeester “het is niet mogelijk bij ons. We zijn een toeristisch gebied. Verder moet 10km afstand gelaten worden tussen de opslag en de woongebieden, wat niet te realiseren is”. Daarnaast wees Lippens op het gevaar van de contaminatie van het grondwater; gezien in Het Zwin aan waterwinning gedaan wordt. Ook gaat het met Het Zwin om een Vogelrichtlijngebied en speelt trouwens de nabijheid van Nederland eveneens een rol. Aan de overheid werd door Knokke-Heist om inlichtingen gevraagd. Tot nog toe werden die niet ontvangen.