24.11.11

Begroting goedgekeurd door de meerderheid

De gemeenteraad heeft donderdagavond de Knokke-Heistse begroting meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Volgens burgemeester Lippens werd de schuld van de gemeente maximaal naar beneden gehaald. In Gewone Dienst is er een tekort van 600.000 euro. Het verschil wordt gefinancierd uit het reservefonds. De lonen vertegenwoordigen een derde van de uitgaven. Andere grote kosten zijn de subsidies aan politie, OCMW en de gemeentelijke vzw’s. De grootste nieuwe uitgavenpost bedraagt 700.000 euro en betreft de uitbating van het nieuwe zwembad, dat eind juni volgend jaar de deuren opent. Er wordt in de badstad in 2012 echter 1,6 miljoen euro meer belastingen geïnd. Dat komt door de vermeerdering van het aantal woningen, de tweede verblijven en de indexering van de tarieven op bouwen en verbouwen. In Buitengewone Dienst worden volgend jaar 15 miljoen euro investering gepland. Grote uitschieter daarbij is de nieuwe Scholencampus in Knokke, die 7,6 miljoen zal kosten. Om dat te financieren wordt het reservefonds helemaal opgesoupeerd plus wordt een lening van 4,4 miljoen euro afgesloten. Uit het meerjarenplan blijkt dat tot 2016 in de badstad geen belastingsverhogingen in het vooruitzicht gesteld worden. De Open-VLD, het Vlaams Belang en het onafhankelijke raadslid Van Hoof stemden tegen de begroting. De Open-VLD (de nieuwe GBL-partner) had vooral opmerkingen in verband met de toename in de investeringen en de participatie van de gemeente in risicohoudende intercommunales.