12.7.11

Tijdig smartfoon inzetten tegen de vereenzaming van de ouderen

In het Verre Oosten zet men reeds drie jaar de smartfoon in tegen de vereenzaming van senioren. Met name in Zuid-Korea hebben ouderen tegenwoordig recht op mobiele telefoontraining. Dat zou ook bij ons moeten gebeuren. “Maar” zegt de Knokke-Heistse OCMW-voorzitster Annie Vandenbussche “de mensen zouden moeten vertrouwd gemaakt worden met de vele mogelijkheden van de smartfoon geruime tijd vóór ze in een rusthuis belanden. Als senioren in een rust- en verzorgingstehuis worden opgenomen, zijn ze meestal te zorgbehoevend om nog technische nieuwigheden aan te leren”. Dat klopt uiteraard. Daarom is het nodig dat smartfoonvaardigheden bij 50-plussers reeds intensief worden aangeleerd. Net zoals mensen tegenwoordig een computercursus volgen.Je leest er alles over bij ORO NieuwsMAGAZINE. Wat kan de smartfoon zo allemaal voor je doen?