15.7.11

Frans van Knokke-Heist tot Antwerpen?

Varende zuiderburen willen het Frans als voertaal blijven gebruiken vanaf de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist tot in Anwerpen. Ze verzetten zich tegen het nieuwe besluit van de Permanente Scheldecommissie om de regels voor gebruik van Nederlands of Engels als voertaal op de Westerschelde aan te scherpen. Ondermeer moeten ook cruiseschepen iemand aan boord hebben die het Nederlands of Engels machtig is. Blijft de kapitein in gebreke, dan krijgt hij een boete en wordt het schip direct stilgelegd. De Permanente Scheldecommissie denkt zo de veiligheid voor de scheepvaart en opvarenden beter te kunnen garanderen. Frans en Duits mogen op de Schelde enkel in noodgevallen via de radio worden gehanteerd. De Franse scheepvaartautoriteiten zinnen nu op represailles in de vorm van strengere controles voor de scheepvaart uit de Benelux.