12.7.11

Nieuwe diersoorten in zee

Een tiendaagse Noordzee-expeditie van duikers en biologen heeft de ontdekking van elf voor onze kustwateren nieuwe diersoorten opgeleverd. Het gaat om slakken, schelpdieren en een medusakwal. Ook verwacht men binnenkort het kiezelwiertje (Neodenticula seminae) in de Noordzee. Deze microscopische alg is 800.000 jaar geleden verdwenen uit onze wateren en kwam enkel nog in de Stille Oceaan voor. De alg heeft nu echter door het afsmelten van de Poolzee een doorgang gevonden naar de Noordelijke Atlantische Oceaan. Het aantreffen van deze nieuwe diersoorten is nog maar een bewijs voor de snelle opwarming van de aarde.