15.7.11

Monitoring natuurwaarden Zeebrugge verlengd

Tijdens een drukke zitting heeft de Vlaamse Regering vrijdag ondermeer een beslissing genomen in het kader van het strategisch plan voor de haven van Zeebrugge. Op voorstel van minister Hilde Crevits werd de verlenging goedgekeurd van de overeenkomst met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het betreft de monitoring van natuurwaarden in de voor- en achterhaven. De verlenging geldt voor een periode van drie jaar.