13.7.11

Knokke-Heist op weg naar nulgebruik pesticiden

Knokke-Heist schroeft het gebruik van pesticiden steeds verder terug. De badstad hoopt dat ook de inwoners hun steentje zullen bijdragen met het onkruidvrij houden van voetpaden en greppels. Het programma “Zonder is Gezonder” van de Vlaamse Overheid moet tegen 2015 zorgen voor een nulgebruik aan pesticiden door openbare besturen. Knokke-Heist heeft daartoe al de nodige voorbereidingen getroffen. Alle oude begraafplaatsen werden ingezaaid met gras. Ook op de sportstadions Olivier en De Taeye werden de staantribunes en paden ingezaaid. Enkel in de toeristische zone wordt nog één keer gebruik gemaakt van de herbicide Roundup. Die doodt het onkruid via de fotosynthese. Op de rest van het grondgebied probeert de Groendienst het onkruid meester te blijven door alternatieve methodes. Het gaat om borstelen, stomen, strimmen en manueel verwijderen. Het is daarbij nog altijd zoeken om de meest efficiënte methode te vinden.