15.7.11

Rioolbreuk aan Gemeenteplein in Knokke

Vrijdag werd onder de rijweg aan het Gemeenteplein in Knokke een rioolbreuk vastgesteld ter hoogte van de afvalwinkel van Horizon Net. Volgens de eerste camerabeelden zou het gaan om een relatief oppervlakkige breuk tussen de huisaansluiting van het appartementsgebouw met de hoofdriolering. Derhalve moet vermoedelijk niet tot op 5 meter diepte gegraven worden. Daardoor zal de breuk waarschijnlijk tegen woensdag 20 juli hersteld zijn. Plaatselijk heeft de politie een omleiding van het verkeer voorzien.

Verkeersomleiding

Voor het verkeer dat richting AZ O.L.Vrouw Ter Linden uit moet, heeft de lokale Politie een omleiding voorzien via de Edward Verheyestraat, Smedenstraat en Jan Devischstraat. Het verkeer uit de Graaf Jansdijk wordt omgeleid via de De Judestraat. Met het oog op de groentemarkt van zaterdag e.k. zijn er met de marktuitbater specifieke verkeersmaatregelen afgesproken om een vlotte verkeersafwikkeling te garanderen voor het zwaar vervoer van de marktkramers. Ook de handelzaken in de buurt blijven bereikbaar.