16.7.11

Kitesafe moet kitesurfen veiliger maken aan onze kust

Van Knokke-Heist tot De Panne hebben de watersportfederaties VVW en VYF het project "Kitesafe!" opgezet. Dat moet het kitesurfen aan onze kust een stuk veiliger maken. Het project krijgt 49.000 euro subsidie uit het Impulsfonds Kust van Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois. Het initiatief werd in aanwezigheid van gouverneur Paul Breyne officieel voorgesteld in het clubhuis van VVW Heist. Binnen het project worden procedures uitgewerkt om kiten veiliger te maken en wordt reddingsmateriaal aangekocht. De surfclubs voorzien de nodige reddingsmiddelen bij ongevallen. Ook controleren ze de naleving van de reglementen. Zo moet elke kitesurfer op zee een hesje dragen. Aan de hand van de kleur, is duidelijk of het om een ervaren kiter gaat of iemand in opleiding. In het najaar zal het project opnieuw intern geëvalueerd worden voor eventuele bijsturingen naar het volgend seizoen. Naast een verhoogde veiligheid, hoopt Ewald Deloof, voorzitter van VVW Heist, dat het project en de inspanningen van de sector ook resulteren in enkele aanpassingen van het huidige KB dat het kiten regelt. Naast een versoepeling van het maximum toegelaten windsterkte voor windsurfers en kiters, zou ook het verplicht gebruik van handstakellichten voor bepaalde doelgroepen gewijzigd moeten worden.