18.2.10

Nv Duin & Water geeft bouwrecht voor waterberging

Om het project Wulpenhoek in Knokke niet te vertragen heeft de nv Duin & Water een bouwrecht gegeven aan de gemeente voor een perceel grond dat nu nog eigendom is van de nv. Het project voorziet in de aanleg van een waterbergingsbekken nabij de Zes Bochten. Het stuk grond in kwestie zit echter niet in de aankoop van de andere percelen van het project. Dat komt omdat er een hypothecaire inschrijving op het perceel rust. Zodra het vrij is van hypotheek zal de gemeente Knokke-Heist dit perceel aankopen. De werken voor de aanleg van het waterbufferbekken worden geraamd op 740.000 euro; een bedrag dat ten laste is van het Waterbedrijf.