16.2.10

Knokke-Heist sleutelt aan Beleidsplan Lokale Economie

In samenwerking met de Raad voor Lokale Economie wordt dit jaar in Knokke-Heist in verschillende etappes een beleidsplan opgemaakt. Een interne analyse moet allereerst een inzicht verschaffen in de huidige situatie in de badstad. Bijvoorbeeld wordt geteld hoeveel slagers er zijn, hoeveel kledingzaken, en dergelijke meer. De externe analyse heeft vervolgens als doel een inzicht te krijgen in de factoren die van invloed kunnen zijn op de lokale economie. Dat gaat van het aantal inwoners tot veranderende wetgeving. Tegelijk wordt gekeken naar sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Vervolgens worden de behoeftes geïnventariseerd. Pas daarna komt er een brainstormsessie om ideeën te spuien voor mogelijke doelstellingen op (middel)lange en korte termijn. Het afgewerkte actieplan wordt dan in november ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.