14.2.10

Heist huldigde de gebleven vissers

Naar aloude gewoonte werden in de ochtend van Carnavalzondag in Heist ook alle vissers van de Oostkust herdacht, die op zee gebleven zijn. Dat gebeurde met een dienst en een bloemenhulde bij het Zeeliedenmonument. Op het Vissershuldeplein hebben verschillende instanties bloemen neergelegd “uit erkentelijkheid voor het leven van de helden-van-de-zee”. Op de receptie nadien, in de Raadszaal van het Heistse stadhuis, hield burgemeester Lippens voor een honderdtal genodigden uit de visserijwereld een korte toespraak. Hij sprak z’n dank uit over het feit dat de visserijsector in het voorbije jaar gespaard is gebleven van dodelijke ongevallen. Trouwens, de veiligheid aan boord zal nog verder verbeteren volgens de burgemeester. In de loop van dit jaar wordt het werkpak van alle vissers uitgerust met een ‘Man Over Boord’-apparaat. Als een visser te water raakt wordt automatisch een signaal uitgestuurd dat door vliegtuigen en satellieten kan worden opgevangen. Ook aan boord kan men de drenkeling nauwkeurig lokaliseren. Verder zit volgens Lippens de opleiding van het vak schipper-motorist weer in de lift. Hij noemde de Zeebrugse Visveiling een valabele kandidaat om op een rendabele manier ook de vismijn in Oostende uit te baten. Normaal gezien zal minister-president Kris Peeters eind deze maand bekend maken aan wie de exploitatie wordt toegekend. Ten slotte riep Lippens de bevolking op om “meer vis te eten omdat het gezonder is”, en de bij ons gevangen schol, pladijs of ‘ploate’ op het menu te zetten in plaats van pangasiusfilets die worden ingevoerd.