18.2.10

Natuurpunt zoekt eerste lenteverschijnselen in een lange winter

Tijdens een geleide natuurwandeling in ‘de Zwinduinen’ wordt door Natuurpunt zaterdag 20 februari gezocht naar de eerste lenteverschijnselen. De winter is duidelijk nog in het land en de kustduinen vormen een toevluchtsoord voor allerhande trekvogels die op hun trek de kustlijn volgen. Ze wachten hier de eerste lenteverschijnselen af om door te trekken naar hun meer noordelijke broedgebieden. Onze duinen herbergen heel wat bes- en vruchtdragende planten en struiken, die vooral de zangvogels tot voedsel dienen in deze harde tijden. Kramsvogels en Koperwieken vertoeven in gemengde groepen in de duinen, waar ze de bessen van de Duindoorn consumeren. In de meer beboste delen van het duin verblijven dan weer Grote bonte specht en Groene specht die zich in deze periode te goed dan aan overwinterende, houtbewonende larven van diverse insectensoorten, zoals boktorren. Tijdens de wandeling hoopt men ook een glimp op te vangen van de nieuwkomers in het gebied. Het gaat om de wolharige Schotse Hooglanders die er grazen.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Praktisch: Laarzen noodzakelijk, warme kledij, verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.