9.4.09

Neen tegen Verbreding Schipdonkkanaal

De Boerenbond, Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu zeggen neen tegen Seine-Schelde-West. Het project, dat de verbreding van het Schipdonkkanaal omvat, zal volgens hen de huidige waterproblemen vergroten. Dat is zeker zo wanneer men rekening houdt met de klimaatverandering. Bovendien is de economische noodzaak van het project hoogst twijfelachtig. Verder zijn de kosten ervan zwaar onderschat. Tenslotte heeft het een grote impact op de natuur en landbouw in de regio rond het Schipdonkkanaal. Reden genoeg voor Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu om een gezamenlijk standpunt in te nemen over het dossier. De boodschap van de organisaties is niet mis te verstaan: “De Vlaamse regering moet dit project afblazen nu het nog kan”. In plaats van te investeren in de enorme infrastructuurwerken voor Seine-Schelde-West, moet de overheid werk maken van een toekomstgericht waterbeheer voor het Scheldebekken. Voor de ontsluiting van Zeebrugge moeten naast de voorziene weginfrastructuur, de estuaire vaart en het spoor uitgebouwd worden. De uitvoering van Seine-Schelde-West neemt onredelijk veel open ruimte en beschikbare gronden in beslag. Er is de rechtstreekse inpalming van grond door de verbreding van het Schipdonkkanaal en het graven van het verbindingskanaal tussen het Schipdonkkanaal en het Boudewijnkanaal. Maar ook onrechtstreeks slorpt het project veel ruimte op. Er moeten bruggen worden verbouwd en heel wat grachten worden verbreed om de verzilting tegen te gaan. Daarnaast moet er grond worden aangesneden om verloren natuurgebieden te compenseren. Tot slot zou ook de opslag van grondoverschotten veel ruimte in beslag nemen. Het is nu reeds duidelijk dat de uiteindelijk een veelvoud aan landbouwgrond door het project zal verloren gaan dan de 70 ha die nu voor de verbreding in de plan-Mer zijn vermeld. De uitvoering van het project zou ook zorgen voor de degradatie van landbouw- en natuurgronden rond het kanaal. Dat zou het gevolg zijn van het zout water in het kanaal. Om dat probleem te voorkomen, is voorzien om grote hoeveelheden water naar het verbreed kanaal af te leiden. Dat water is er niet!