6.4.09

Overleg versneld opspuiten Zwinstrand

De Nederlandse Rijkswaterstaat overlegt nog deze week of het strand bij ´t Zwin versneld kan worden opgespoten. De voorbije dagen is commotie ontstaan toen bekend werd dat de aannemer tot eind 2010 de tijd krijgt om het strand bij de Zwingeul te verhogen. Volgens de gemeente Sluis is het strand te klein en lopen badgasten gevaar. Rijkswaterstaat ontkent dat, maar wil wel kijken of het werk aan dat strand naar voren kan worden gehaald. Dat is trouwens ook in het belang van de recreatieondernemers.