6.4.09

Nieuwe westelijke zeesluis voor Zeebrugge

Havenvoorzitter Joachim Coens is bijzonder verheugd met de beslissing van de Vlaamse Regering om een MER (MilieuEffectenRapport) op te starten voor het alternatief ‘beperkte open getijdenzone’. Dit houdt in dat de 102-jaar oude Visartsluis op termijn vervangen wordt door een nieuwe zeesluis. Dit is ondermeer nodig om de Vandammesluis aan de oostzijde van de haven te ontlasten. De nieuwe zeesluis zou ingeplant worden ter hoogte van de voormalige Carcoke-site. Het noordwesten van de achterhaven, met name het Prins Filipdok en het Ferrydok, zou heringericht worden. Daardoor komen dan nieuwe terreinen beschikbaar. Zodoende kunnen de groeiende trafieken van de voorhaven opgevangen worden. Met deze nieuwe westelijke sluis en aanvullende terreinen kan Zeebrugge haar hoofdactiviteiten, zijnde de roll-on/roll-off- en containertrafieken, optimaal ontwikkelen.