10.4.09

Jaarverslag Preventiedienst

In Knokke-Heist werd zopas het jaarverslag van de preventiedienst gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de dienst zich blijft inzetten voor de veiligheid in de gemeente. Ook het voorkomen van criminaliteit en het aanpakken van sociale overlast is voortdurend aan de orde. Het initiatief rond het graveren van met het rijksregisternummer bracht vorig jaar zo’n 700 mensen naar de veiligheidswinkel. Acties rond hondenpoep op specifieke locaties hebben hun vruchten afgeworpen, maar inspanningen op dat vlak moeten blijkbaar worden vergezet. Recent is de oprichting van het wijkoverleg. De bedoeling is de meldingen van de wijkagent vlot door te geven zodat problemen sneller kunnen opgevolgd worden. Wat de preventie van fietsdiefstal betreft ligt het accent op sensibiliseren van de burgers. Ook probeert men de aangiftebereidheid te stimuleren. Ondanks het verminderen van gauwdiefstal, woninginbraak, en diefstallen van en uit voertuigen, blijft het aantal fietsdiefstallen in de badstad evenwel verder stijgen.

Het Jaarverslag 2008 is te raadplegen op de gemeentelijke website http://www.knokke-heist.be/, waar u in de rubriek Publicaties ook alle andere jaarverslagen terugvindt.