8.4.09

Lippens 30 jaar burgemeester

In 1999 werd 20-jaar burgemeesterschap van Leopold Lippens uitgebreid gevierd in de badstad. Er kwam ondermeer een boek en een academische zitting. Hoewel de 67-jarige burgervader momenteel volgens de cijfers nog even populair is, staan geen grote festiviteiten op het programma. Wèl is de gemeente van plan de burgemeester na de eerstkomende gemeenteraad een receptie aan te bieden in de Heistse zaal Ravelingen. Daar zouden ook alle nog levende gemeenteraadsleden van de voorbije 30 jaar op aanwezig zijn. Leopold Lippens was 19 toen hij moderne politiek van dichtbij meemaakte. Dat was in de Verenigde Staten toen hij in 1960 aanwezig was tijdens de verkiezingsstrijd van Kennedy tegen Nixon. Enige jaren later dook de naam Leopold Lippens op in de verkiezingslijsten voor de provincie. Dat was toen onder de banier van de CVP. In de gemeentepolitiek draaide ook toen alles reeds rond de Gemeentebelangen, die in 1945 al was opgericht. Op 2 januari 1977 werd Lippens schepen in de badstad. Twee jaar later was hij burgemeester. Ondertussen werd hij al vijf maal herkozen. De laatste keer was dat in 2006. “Als de bevolking echter tevreden blijft, ga ik door. Liefst tot mijn 88ste'', zegt Lippens. ”Dat is een leuk cijfer, twee keer acht. Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen op de dag dat mijn gezondheid in het gedrang zou komen of dat mijn familie zou willen dat ik ermee ophield.” Tijdens de regering van Leopold Lippens is het aanschijn van alle deelgemeenten veel aantrekkelijker geworden. Zeedijk, straten, pleinen en rioleringen werden vernieuwd. En er kwamen extra sportcentra, een nieuw toerismekantoor en nieuwe woonwijken. Sociale woningen bleven echter op een laag pitje. Ook zorgde de mobiele mens ervoor dat de toeristische beleving in de badstad anders werd. Er kwamen minder pure toeristen en meer dagjesmensen en tweedeverblijvers. Er wordt dan ook nog steeds gesleuteld aan formules om mensen te blijven aantrekken naar het “Monaco van het Noorden”. Verder zijn onder het bewind van Leopold Lippens de voorbereidingen aan de gang voor het nieuwe Casino, een tweede golf, en het langverhoopte zwembad. En vooral op nieuwsarme dagen blijft het waarschijnlijk ook in de toekomst uitkijken naar politiek incorrecte uitspraken van de burgervader. Lippens is niet de man van lange uiteenzettingen en houdt het kort en bondig. Soms zegt hij het dan verkeerd of wordt hij misbegrepen. Toen hij 20 jaar geleden dagjesmensen wilde omschrijven die hun vuil op het strand achterlaten noemde hij ze “frigoboxtoeristen”. Het woord werd met een andere inhoud uitgesmeerd over de media, maar haalde vervolgens wel het woordenboek.