10.4.09

Knokke-Heist steunt Damme ivm Schipdonkkanaal

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zegt het standpunt van Damme inzake het Schipdonkkanaal te ondersteunen. Zopas hebben de Boerenbond, Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu zich eveneens samen gekant tegen de voorgenomen verbreding van het kanaal. De immense infrastructuurwerken zullen in het landschap zware littekens achterlaten en vlot verkeer tussen de dorpskernen bemoeilijken. Ook de onzekere effecten door verzilting en de gebrekkige afwatering blijven Knokke-Heist en de Zwinpolder ernstige zorgen baren. Het feit dat Damme zich inschikkelijk opstelt in verband met de realisatie van de A11, gaat echter niet op voor Knokke-Heist. In Damme betekent de aanleg van deze missing link enkel de onteigening van landbouwgrond. In de badstad bedreigen sommige geplande tracés van de A11 evenwel de leefbaarheid van de dorpskern van Westkapelle. Het gemeentebestuur blijft dan ook vechten voor een tracé dat zo weinig mogelijk hinder voor de plaatselijke bevolking veroorzaakt.