9.4.09

Geen lagere maximumsnelheid voor Heistlaan

In het licht van recente dodelijke ongevallen langs de Heistlaan hadden omwonenden in Ramskapelle de introductie gevraagd van een lagere maximumsnelheid. Uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat ter hoogte van Ramskapelle meer dan drie kwart van de voertuigen sneller rijdt dan de toegelaten maximum snelheid. Dat wordt ook de politie bevestigd. Anderzijds voert de dienst aan dat een lagere snelheid op een dergelijke grote weg psychologisch niet te verdedigen is. Buiten de bebouwde kom is de snelheid beperkt tot 90 km/uur en binnen de bebouwing tot 50 km/uur. Een nog lagere snelheidslimiet opleggen buiten de bebouwde kom is verkeerskundig niet onmiddellijk noodzakelijk. Er zijn immers gemarkeerde fietspaden, brede wegbermen en een parkeerstrook. Binnenkort komt er tot eind juni echter wèl een snelheidsbeperking. Dat heeft evenwel te maken met werken in Ramskapelle.