10.7.09

Warm water van Knokse verbrandingsoven voor 't Walletje, ziekenhuis en zwembad?

In Knokke-Heist voert het AGSO momenteel een haalbaarheidsstudie uit om de energie die in de verbrandingsoven vrijkomt nuttig te gaan gebruiken. Gedacht wordt aan het leveren van warm water via een leiding naar de bedrijven in 't Walletje, het nieuwe ziekenhuis en het zwembad in Duinenwater. Indien het project voor de gemeente realiseerbaar blijkt, kan Knokke-Heist alvast rekenen op de juridische en technische kennis van ‘Belgian Waste to Energy’ (BW2E). Dat is het Belgisch platform voor afvalverbrandingsinstallaties. Uitbater Dalkia van de verbrandingsoven heeft zich zopas (met goedkeuring van het schepencollege) aangesloten bij dit overlegplatform.