9.7.09

Ook de parkeerplaatsen voor mindervaliden in Knokke-Heist werden digitaal in kaart gebracht

Er zijn zo’n 170 parkeerplaatsen in Knokke-Heist die worden voorbehouden aan personen met een handicap. Deze werden nu -net als in de andere kustplaatsen- geïnventariseerd door ‘Westkans vzw’. Dat is het West-Vlaamse Bureau voor Gelijke Kansen. Via het geografisch informatiesysteem van de provincie werden de onderzoeksresultaten voor 1300 West-Vlaamse parkeerplaatsen voor gehandicapten in beeld gebracht. Informatie zoals oppervlakte, ligging, ondergrond en een foto van elke parkeerplaats vindt de gebruiker terug op de website van navigeerenparkeer. Dit moet onder meer het bezoeken van de badstad door mensen met een handicap een stuk makkelijker maken.