10.7.09

Beheerscommissie evalueert resultaten natuurbeheer van Park 58 in Duinbergen

Maandagavond brengt de Beheerscommissie een terreinbezoek aan Park 58 in Duinbergen. De bedoeling is de resultaten van het gevoerde natuurbeheer door Natuurpunt te evalueren. Het werkbezoek gebeurt in functie van de goedkeuring van het nieuwe beheersplan dat zal lopen tot 2017. Natuurpunt legt er momenteel de laatste hand aan. In het plan moet namelijk eveneens aandacht gaan naar ruimte voor recreatie. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van struinnatuur waar voetgangers kunnen doorwandelen. Het werkbezoek op maandagavond moet duidelijkheid verschaffen over hoe ver het ondertussen staat met het beheersplan. Eenmaal het document is goedgekeurd, kan Natuurpunt een aanvraag tot erkenning als natuurreservaat opstellen. Ook hiervoor is opnieuw het akkoord van het gemeentebestuur nodig.