7.7.09

Over-de-grens-shoppers worden bevraagd over het winkelaanbod

Aan de dagjesmensen die deze zomer vanuit onze regio over de grens gaan winkelen in Sluis, Oostburg en Breskens zal gevraagd worden wat ze van het winkelaanbod vinden. Het onderzoek moet de komende maanden uitwijzen wat de sterke en zwakke punten van de West-Zeeuws-Vlaamse detailhandel zijn. De plaatselijke bewoners worden telefonisch geënquêteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de lokale Rabobank. In de herfst zijn de resultaten bekend.