8.7.09

Veel schenkingen hebben in 2008 de collectie van het Sincfalamuseum aangedikt.

In Heist werd in het jaarverslag voor Sincfala de balans 2008 opgemaakt van het museum van de Zwinstreek. Opvallend waren ondermeer de ‘Zomertochten’ en de succesvolle tentoonstelling ‘Visscherskoppen’ in het kader van het Fotofestival. Verder verwierf het museum vorig jaar zo’n 12.000 bijkomende collectiestukken. Het overgrote deel waren schenkingen. Ondermeer vispaanders, prentkaarten en heel wat fotokaders van vissersvaartuigen over de voorbije 100 jaar. Uit Scharpoord kwam het teruggevonden ‘Gulden Boek van de gemeente Heist’ met aantekeningen en handtekeningen van personaliteiten sedert de jaren 30. Een klein aantal voorwerpen werd aangekocht. Niet alleen op veilingen en rommelmarkten werden historisch zaken op de kop getikt. Af en toe werd ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden van E-bay. Alle nieuwe aanwinsten worden momenteel geïnventariseerd.