9.7.09

Knokke-Heist wil dat burger op groene wijze ongewenst groen helpt bestrijden

Het college in de badstad wijst er de bevolking op dat volgens een politieverordening elke burger verplicht is om het trottoir voor de deur vrij te houden van zwerfvuil en onkruid. Het verwijderen van ongewenst groen moet volgens het gemeentebestuur ‘natuurlijk gebeuren zonder gebruik van schadelijke stoffen’. Ook de groendienst in Knokke-Heist bouwt het inzetten van sproeistoffen stelselmatig verder af. Over zes jaar is het gebruik van herbiciden en pesticiden trouwens definitief verboden op het openbaar domein. Inwoners en toeristen zullen er dus langzaam aan moeten aan wennen dat in de plantsoenen en op voetbalpleinen opnieuw klaver en paardenbloemen opduiken.