8.7.09

Het ontwerpen van een Bedrijvencentrum en de eindfase van ’t Walletje in Westkapelle zijn ingezet.

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling laat in de Ambachtelijke Zone ’t Walletje in Westkapelle een Bedrijvencentrum bouwen. Daartoe heeft het AGSO zopas de tijdelijke vereniging Buro II- Arcadis aangesteld als ontwerpers. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt een kantoortoren van 6 verdiepingen. Ook het AGSO zelf zal er z’n intrek nemen. Het complex zal werkateliers bevatten die aan startende ondernemers zullen doorverhuurd worden. De faciliteiten in het bedrijvencentrum zoals vergaderruimten, het gebruik van kopieerapparaten en kitchenettes worden daarbij als een pakket aan de jonge zaakvoerders aangeboden. Omdat het gemeentebestuur sterke nadruk legt op het aspect duurzaamheid, wordt Buro II bijgestaan door Arcadis. Dat is een studiebureau gespecialiseerd in duurzaam bouwen. Samen met het bureau Plantec dat aangesteld is voor de wegenis moeten ze zorgen voor de integratie van het gebouw in de omgeving. Die bestaat uit een nieuw aan te leggen verkaveling en het waterbufferpark dat aansluit op het sportcentrum Molenhoek en de dorpskom van Westkapelle. De aanleg van de wegen in deze 3de fase van ’t Walletje zou starten in september van volgend jaar. De toewijzing van de kavels is gepland in de tweede helft van 2010. Omdat er momenteel 111 geïnteresseerden zijn, zal het AGSO een criterialijst opstellen zodat de toewijzing aan Knokke-Heistse ondernemers op een objectieve manier kan gebeuren.