1.4.09

Nieuwe windturbines voorzien van rode stroken

In Zeebrugge is Aspiravi woensdag gestart met het proefdraaien van de veertien nieuwe windturbines op de oostelijke havendam. De veertien molens zijn een vernieuwing van het oudste windturbinepark in België. Er werd 20 miljoen euro geïnvesteerd om 80 procent meer groene stroom op te wekken. De bouw van ’s lands eerste windturbinepark begon vlakbij Heist-West in 1986. De nieuwe turbines kunnen elk 850 KiloWatt elektriciteit opwekken. Het totale vermogen bedraagt zowat 12 MegaWatt. De wieken van de nieuwe windmolens zijn voorzien van rode stroken. Dat zou ze beter zichtbaar moeten maken voor voorbijtrekkende vogels. Of dat werkelijk effect heeft is echter niet afdoend bewezen.