1.4.09

AX wordt A11

Het 'Agentschap Wegen en Verkeer' heeft zopas een kleurrijke brochure gepubliceerd getiteld 'AX wordt A11’. In de folder staat dat de missing link tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle moet zorgen voor meer verkeersleefbaarheid en veiligheid. Ook de ontsluiting van de haven zal er fors door verbeteren. De locatie van het aansluitingspunt van de A11 op de Natiënlaan is nog niet bekend. Die hangt namelijk af van het gevolgde tracé ter hoogte van Westkapelle. Net als Knokke-Heist geeft Vlaams minister Hilde Crevits de voorkeur aan tracé 5. Die ligt het verst van de dorpskern verwijderd. Deze optie dwarst de Oostkerke- en Dudzelestraat bij middel van tunnels. De aansluiting van de A11 op de Heistlaan moet nog verder worden onderzocht. Een milieueffectenrapportage van tracé 1 en 5 en de definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zouden tegen juni klaar moeten zijn. Of een beslissing nog voor de Vlaamse verkiezingen genomen wordt is echter zeer de vraag.


De vermoedelijke start van de werkzaamheden is voorzien eind 2011 – begin 2012. Belangrijk voor Knokke-Heist is dat eerst de verbindingen tussen de dorpskernen en met de haven gerealiseerd worden en pas daarna de eigenlijke hoofdweg. Tijdens de aanleg van A11 zullen deze verbindingen dienen als omleidingsweg, zodat iedereen bereikbaar blijft. De werkzaamheden zullen naar verluidt 3 jaar in beslag nemen. Op 9 april is burgemeester Lippens, samen met een aantal schepenen en ambtenaren van de afdeling Stadsontwikkeling, alvast uitgenodigd op het kabinet van minister Crevits om de laatste scherpe kantjes van het A11-dossier af te ronden.