31.3.09

Versteviging vaargeulen

In de vaargeulen naar de Scheldemonding benoorden Knokke-Heist is de Nederlandse Rijkswaterstaat begonnen met het verstevigen van de geulranden. Daartoe wordt een extra grote zandhopperzuiger ingezet. In totaal wordt bijna 10 miljoen kubiek zand tegen de geulwanden gespoten. Dergelijke geulwandsuppleties hebben gedurende een langere tijd een positief effect op de kust. De aannemer verwacht eind dit jaar klaar te zijn.