30.3.09

Heel wat vrijwilligers voor stembureaus in Knokke-Heist

Na een eerste oproep tot vrijwilligers zijn er nu reeds 81 mensen die zich spontaan opgegeven hebben om op zondag 7 juni mee te helpen in de stembureaus. Zij zullen van het kantonhoofdbureau een aanstellingsbrief krijgen tegen eind april. In Knokke-Heist zijn er 40 stembureaus, verdeeld over 9 locaties. Elk bureau wordt bemand worden door een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters. Dit betekent dus dat de gemeente voor de organisatie van de kiesverrichtingen uiteindelijk 240 mensen nodig heeft. Het gemeentebestuur lanceert daarom nog een laatste oproep naar vrijwilligers die zich wensen aan te melden. Voor de resterende plaatsen, zal het kantonhoofdbureau de medewerkers aanduiden uit een gelote lijst van Knokke-Heistenaars die de leeftijd van 30 jaar het meest benaderen. Ook voor het bemannen van de telbureaus in Brugge zullen nog heel wat Knokke-Heistenaars opgeroepen worden.


Wie zich als vrijwilliger wil opgeven doet dat per e-mail naar burgerzaken@knokke-heist.be of via telefoon 050 630 125 en dit ten laatste op 6 april 2009.