30.3.09

Aandacht voor fortenlinie uit de 16de eeuw

Knokke-Heist zit de komende drie jaar in de stuurgroep van het Europees project "Forten en linies in grensbreed perspectief". Dit is het vervolg op het eerder initiatief bekend als ‘Staats-Spaanse Linies’. Deze verdediginggordel uit de Tachtigjarige Oorlog lag op de grens van het door Spanje bezette Vlaanderen en de Staatse Nederlanden. De fortificaties strekten zich uit vanaf Knokke tot diep in het binnenland. De hoop is dat met Europese steun een aantal elementen uit de historische fortengordel ook in onze gemeente opnieuw in ere hersteld kan hersteld worden. Informatieborden in het landschap zijn ook een optie voor de forten Frederik, Cantelmolinie, Isabella, Hazegras en Donaas. Dat zou toeristisch zeer van belang kunnen zijn. Knokke-Heist zal ruim 19.000 euro in het project investeren.