2.4.09

Inkomensgerelateerde tarieven in zelfstandige opvang

De kinderdagverblijven Clara di Luna in Westkapelle en Mijn Schildpadje in Knokke zijn zopas gestart met het toepassen van inkomensgerelateerde tarieven. Sedert kort voorziet de Vlaamse Regering namelijk de mogelijkheid dat ouders ook in de zelfstandige opvang een bijdrage kunnen betalen volgens hun inkomen. Ze heeft hiervoor 42,5 miljoen euro vrijgemaakt. Basis van het systeem is dat het opvanginitiatief een gegarandeerde dagprijs ontvangt. Dat is zo’n 25 euro voor de minicrèches en 17 euro voor de zelfstandige onthaalouders. De ouderbijdrage is, zoals bij de gesubsidieerde kinderdagverblijven van Kind & Gezin, berekend op het inkomen. De overheid betaalt het verschil.


Voor de kinderopvang in Knokke-Heist is dit alvast een positieve zaak. Tot op vandaag konden ouders met een bescheiden inkomen enkel betaalbare opvang vinden in de gesubsidieerde kinderopvang van de vzw Duinhuisjes (Bremhuisje en Duinhummeltjes) en de onthaalgezinnen die aangesloten zijn bij deze vzw. Dat er in onze gemeente voorlopig nog maar 2 minicrèches deelnemen aan dit nieuwe project heeft zo zijn redenen. De zelfstandige instellingen die in het systeem stappen worden namelijk opgescheept met een bijkomende administratieve rompslomp. En voor ouders met een hoog inkomen is het officiële tarief van Kind & Gezin bovendien vaak duurder dan de tarieven die de zelfstandige kinderopvanginstellingen momenteel hanteren.

Clara di Luna tel. 050 62 87 78, www.claradiluna.be
Mijn Schildpadje tel. 050 62 48 06,
www.mijn-schildpadje.be
Voor meer info: www.kinderopvang.be