4.12.07

Zwin in Haagse Tweede Kamer

Omdat Het Zwin en de Hedwigepolder grensoverschrijdende natuurgebieden zijn lag de Nederlandse minister Gerda Verburg maandag meer dan drie uur in de clinch met de Tweede Kamer in Den Haag over de goedkeuring van de Scheldeverdragen. De kamerleden wil niet weten van een gedwongen ontpoldering omdat er geen draagvlak voor is. De boeren in Knokke-Heist en in Zeeland willen het niet. Bijna alle politieke partijen willen de verdragen “geZWINd” goedkeuren als de minister maar garandeert dat er nooit land kan worden onteigend voor ontpoldering. Maar dat wilde ze niet doen. Feit is wel dat de derde verdieping van de Westerschelde wat de Nederlandse regering betreft ook de laatste is. Volgens staatssecretaris Huizinga van Waterstaat kan Vlaanderen voor een verdere verdieping geen beroep meer doen op het scheidingsverdrag van 1839. Hierin wordt bepaald dat er een vrije doorgang moet zijn naar Antwerpen voor de scheepvaart. Volgens Huizinga komt dan de veiligheid in het geding en kan Nederland op basis hiervan verdere verdieping tegenhouden.