6.12.07

Ontpolderen Zwinbuffer op lange baan

Nederland neemt langer de tijd, tot 2010, om de natuur van de Westerschelde te herstellen. Nederlands minister van Landbouw Gerda Verburg heeft de Tweede Kamer vandaag geschreven dat ook de Vlaamse bestuurders hiermee instemmen. De met België afgesproken verdieping van de Westerschelde die nodig is om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken voor grote zeeschepen, zorgt voor schade aan de natuur. Die schade moet worden gecompenseerd en daarvoor moet 600 hectare grond worden teruggegeven aan de natuur. Vanwege de grote weerstand in Zeeland om grond terug te geven aan de zee, onder meer bij Het Zwin wordt maar moeizaam grond voor dit doel verworven. Verburg en staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa beloofden de Kamer maandag dat ze alles op alles zullen zetten om te voorkomen dat grondeigenaren worden gedwongen hun landbouwgrond te verkopen waarna die onder water wordt gezet. Het is aan de provincie Zeeland om locaties te vinden waar geen onoverkomelijke bezwaren tegen zijn. Een en ander kan ook de ontpoldering van de Zwinbuffer in Knokke-Heist op de helling zetten.

De actiegroep Redt Onze Polders is voorzichtig positief over het voorlopige uitstel van ontpoldering. Wel noemt de actiegroep de onzekerheid die langer duurt onacceptabel.