2.12.07

LOK coördineert kinderopvang in Knokke-Heist

De gemeenteraad in de badstad heeft de statuten vastgelegd van een nieuw adviesorgaan. Het betreft het “Lokaal Overleg Kinderopvang” (LOK). De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeentepolitiek en afgevaardigden uit opvanggezinnen, kinderdagverblijven, basisscholen, OCMW, Jeugdraad, Sociale Raad, de Gezinsbond en buitenschoolse activiteiten. Een lokaal beleidsplan voor 6 jaar over kinderopvang wordt vanaf nu een vast onderdeel van het Sociaal Beleidsplan. De nieuwe adviesraad kwam er als gevolg van een besluit van de Vlaamse regering en werkt met steun van Kind & Gezin.