5.12.07

Aribus binnenkort ook in Knokke-Heist?

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick de Klerck wil dat het Aribus-systeem bij het openbaar vervoer wordt uitgebreid tot meer gemeenten in onze provincie. Daarbij wordt onder meer ook gedacht aan Knokke-Heist en Blankenberge. In de jaren ’90 ontwikkelde de NMBS samen met De Lijn een systeem dat de overstap tussen trein en bus beter regelt. Het Aribus-systeem is ondertussen gemoderniseerd en wordt nu in een 80 tal stations gebruikt. Op een elektronisch paneel kunnen bestuurders van De Lijn bij treinvertragingen de extra wachttijden aflezen. Daar kunnen ze dan binnen bepaalde criteria op inspelen. Binnenkort gaat het Aribus-systeem in voege bij het station van Knokke. Of dat ook bij de andere stations in de badstad het geval zal zijn is niet bekend.


Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick de Klerck verduidelijkt: "Ik heb aan Vlaams Minister Van Brempt gevraagd om snel werkt te maken van de introductie van dit systeem voor andere stations, ook waar de Sp.a niet in de meerderheid zit of een belangrijke verkozene heeft. Ik hoop dat ook andere West-Vlaamse steden snel volgen, zeker nu de Vlaamse regering een extra € 50 mln middelen voor De Lijn heeft uitgetrokken, waarvan € 18 mln specifiek voor het netmanagement. De IVA stationsomgevingen krijgt nog een extra dotatie van € 7,1 mln.”.