2.12.07

Nederlandse partij wil ontpolderen uitstellen

De Tweede Kamer in Den Haag kan het Scheldeverdrag goedkeuren zonder daarbij een besluit over ontpoldering te nemen. Dat heeft het Nederlandse Kamerlid Kees van der Staaij zondag verklaard. Het parlementslid van de partij SGP (de Staatkundig Gereformeerde Partij) heeft dat juridisch uit laten zoeken. Maandag praat de Kamer over het verdrag met ons land. Daarin wordt gestipuleerd dat Nederland een goede toegang tot de Antwerpse haven moet garanderen. In dat verdrag staat eveneens dat er 600 hectare nieuwe natuur wordt aangelegd. Daaronder ook het ontpolderen van de bufferzone van Het Zwin. Inmiddels heeft het grensoverschrijdende actiecomité "Red onze polders" zondag aan de leden van de vaste Kamercommissies van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevraagd om de Scheldeverdragen op te splitsen in een verdiepingsdeel en een deel waarin het natuurherstel is geregeld. De Nederlandse stichting "Levende Delta" publiceert maandag trouwens ook een alternatief plan voor ontpoldering.