5.12.07

Tijdspad nodig zegt Open VLD

Naar aanleiding van de publicatie van het financieel beleidsplan van de gemeente tot 2012 heeft de Open VLD opmerkingen bij het hoofdstuk Patrimonium en Logistiek. Volgens de partij is het nodig om voor het vernieuwen en onderhoud van met name de schoolgebouwen een tijdspad vast te leggen. Het is belangrijk om op voorhand te weten "wanneer wat waar" aan renovatie toe is. Dat is meteen ook cruciaal voor het opstellen van de financiële planning in de toekomst, aldus nog de Open VLD.