11.8.07

Plannen gasleiding Noorwegen-Zeebrugge ter inzage

Ook in Knokke-Heist liggen de plannen ter inzage omtrent de aanlanding van een nieuwe onderzeese aardgasleiding in Zeebrugge. Tussen het Noorse Kollsnes en onze kusthaven plant het Noorse staatsbedrijf Statoil een bijkomend aardgastoevoer, waarbij ook de bestaande terminal (van Statoil) in Dudzele moet uitgebreid. Dat is noodzakelijk om de bevoorrading van de Europese markt te blijven garanderen, zeker in de huidige periode van labiele verhoudingen met andere internationale gasleveranciers.

Het zgn. on-shoregedeelte (dus de verbinding overland) op Brugs grondgebied kan verlopen via 3 mogelijke tracés. Het kortste, 10 km, zou lopen door het natuurgebied De Fonteintjes, ten zuiden van Zwankendamme en dan dwars de haven door. Een tweede mogelijkheid is 4 km langer. Eveneens door de Fonteintjes, dan richting zuiden en westelijk van de N31, om ter hoogte van Zuienkerke naar het oosten af te buigen en de zuidrand van het havengebied te volgen. De derde mogelijkheid, zo’n 20 km, is een variante van de tweede, maar langs het zuiden van Dudzele.

Bij een dergelijke aanleg is een MER (milieueffectenrapport) en een veiligheidsrapportage verplicht. Ter voorbereiding hiervan ligt alvast tot en met vrijdag 24 augustus een kennisgevingsdossier ter inzage bij de gemeentebesturen in de omgeving.

In Knokke-Heist kan men voor inzage en reacties terecht bij de Milieudienst, stadhuis Knokke,
tel. 050 630 185, e-mail http://webemail.telenet.be/cgi-bin/compose.exe?id=01b62079ffcb981522e859b07dcdda23381&new=&xsl=compose.xsl&to=milieu@knokke-heist.be.