10.8.07

"Shark Alliance" kwaad over aanlanding reuzenhaai

Na het aan land brengen van een reuzenhaai (cetorhinus maximus) in Zeebrugge heeft de "Shark Alliance" opgeroepen tot beter onderricht van de vissers en het strikter toepassen van de wetgeving bij het vangen van beschermde diersoorten. Sonja Fordham, beleidsdirecteur van de Shark Alliance, was in Zeebrugge aanwezig toen de twee ton wegende vrouwelijke reuzenhaai werd binnengebracht door de Zeebrugge 18 Soetkin. Met een vertraging van 7 jaar wil de Europese Unie nu in 2008 een nieuw set maatregelen nemen om haaien in Europese wateren beter te beschermen. Eén van de beslissingen omvat een scholingsinitiatief om zeker te stellen dat vissers zeer goed vertrouwd zijn met de geldende beperkingen op het vissen op haaien. De "Shark Alliance" vraagt zich ook af waar de gigantische lever van de reuzenhaai inmiddels gebleven is. Het is een van de meest waardevolle delen van de haai. Verder wil de Haaienalliantie niet dat het ooit nog tot een vertoon komt zoals afgelopen dinsdag in Zeebrugge. Vissers MOETEN in de toekomst reuzenhaaien zoveel mogelijk vermijden en als er per ongeluk een exemplaar in de netten raakt dan moet er alles aan gedaan worden om het dier zo voorzichtig mogelijk terug vrij te laten. Het aan land brengen van een gevangen reuzenhaai uit winstbejag of als publiciteitsstunt moet onmogelijk gemaakt worden.