6.8.07

Grote omzet door veel zelfstandigen in de badstad

Volgens cijfers van de dienst Economie van het West-Vlaamsprovinciebestuur realiseren de ondernemingen in Knokke-Heist samen een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro. Een telling, anderhalf jaar geleden, wees uit dat de badplaats 3.568 ondernemingen telde. Vanwege de typische kusteconomie in onze regio ligt het aantal loontrekkenden heel wat lager dan mensen die in andere beroepen aan de kost komen. In Knokke-Heist zijn dan ook veel meer zelfstandigen en minder loontrekkenden. Slechts 67,2 % tegenover 82,2 % in heel Vlaanderen.