6.8.07

Einde discriminatie Zeebrugge?

Brugge wordt na 45 jaar opnieuw één district voor burgerlijke stand. De West-Vlaamse deputatie heeft een positief advies gegeven voor de samenvoeging van de twee districten voor de burgerlijke stand in Brugge. Op 19 december 1962 werd het grondgebied van Brugge gesplitst in twee districten. Die opsplitsing moest de administratie destijds vergemakkelijken. Vandaag is de situatie omgekeerd. Daarom vraagt het Brugse stadsbestuur de opsplitsing ongedaan te maken. Daarvoor is een koninklijk besluit nodig. Het Brugse stadsbestuur argumenteert dat de opsplitsing van haar grondgebied in een district Noord (Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme) en Centrum (Brugge en aangrenzende deelgemeenten) achterhaald is door de toenemende mobiliteit van de burgers en de opkomst van de elektronische communicatie. De opsplitsing zou vandaag leiden tot een hogere administratieve druk en die druist in tegen een rationele organisatie van de dienst bevolking. Het provinciebestuur ziet op haar beurt geen feitelijke noch juridische bezwaren en stemt in met de hereniging. Het dossier kan nu naar de hogere overheid voor verdere afhandeling.