9.8.07

Kust boekte in juli 8 procent minder dan in 2006

De toeristische sector aan de Kust heeft volgens Westtoer in juli 8,4 procent minder omzet gerealiseerd dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Toen was het uitzonderlijk warm. Ten aanzien van juli 2005, wat als een normale maand wordt aangezien, steeg de omzet met 2 procent. De omzet van juni 2007 lag volgens Westtoer 9,8 procent lager dan juni 2006. De cijfers zijn gebaseerd op 278 referentiecontactpunten. Vooral de terugval van het dagtoerisme deed in juli de omzet van de toeristische sector aan de Kust dalen. In juli kwamen 14,4 procent minder dagtoeristen naar de zee. Ook het verblijfstoerisme lag lager. Het verlies door het wisselvallige weer werd binnen dit segment beperkt tot 1,7 procent. Op het einde van elke maand doet Westtoer een rondvraag bij 278 bedrijven. Het gaat onder meer om hotels, restaurants, attractieparken, verhuurkantoren. De restaurants zagen hun omzet in juli met 16,6 procent dalen en aanzien van vorig jaar. Het volk dat aan de Kust was, bezocht dan weer meer attractieparken. Daar werd eens stijging van 10,9 procent geboekt. Binnen de logiessector viel de omzet van de campings met 8,8 procent terug ten aanzien van juli 2006. De vakantiedorpen deden het 5,4 procent minder goed, de hotels 4,1 procent. De centra voor sociaal toerisme en de jeugdlogies konden het verlies beperken tot 2,4 procent. De verhuursector bleef met een stijging van 0,2 procent status quo. De verhuur van vakantiewoningen is meer afhankelijk van de zon in het voorjaar. April 2007 scoorde op dat vlak uitzonderlijk goed. In juni was het iets warmer dan normaal maar echte warme dagen bleven uit. Het aantal uren zonneschijn lag lager en de maand was ook natter dan normaal. Juni 2006 was zeer zonnig en warm. Vooral het dagtoerisme lag in juni 2007 lager dan in 2006. De omzet van de restaurants lag in juni 2007 14 procent lager dan in juni 2006. Het aantal overnachtingen in juni daalde licht. Juni 2007 telde 15 procent minder dagtoeristen dan in juni 2005. De omzet van de restaurants lag in juni dit jaar 12 procent lager dan in juni 2005. Het aantal overnachtingen was ten aanzien van twee jaar geleden status quo. Westtoer schat dat de omzet van de hele toeristische sector aan de kust in juni 2007 9,8 procent lager lag dan in juni 2006 en 6 procent lager dan in juni 2005.